Проект „ART TIDE Международна Културна Борса” ще изпълнява Клъстер Творческо Габрово ООД по Програма Култура на Община Габрово

155 years G vo a3 whiteПрез своята 155-годишна история като град Габрово с основание се гордее с много инициативи и личности, дръзнали да бъдат първи. В духа на тази горда традиция Клъстер Творческо Габрово посвещава проекта за първата в България борса за културни продукти на 155 години от обявяването на Габрово за град.

Откакто се ражда като град, Габрово винаги е бил средище на икономическа деятелност и предприемчивост. От пазителите на прохода през Балкана, развитие на устойчиво и пазарно проспериращо занаятчийство до историческия бум на индустриален подем, чиито продукти са наложили марката „Габрово” – градът винаги е успявал да открие поредния успешен ход, който да го направи атрактивен и печеливш.

Вдъхновени от тази историческа енергия, авторите на проекта правят смел опит да реализират амбициозната си инициатива – организиране на международна културна борса – пресечна точка на бизнес и култура. Нейна цел е създаване на условия за реален пазар на културни продукти, чрез осигуряване на отлични възможности за атрактивно представяне на арт проекти, делови контакти и директно общуване между културните оператори и авторите.

Една от задачите, които си поставя Клъстерът чрез този проект е да обедини усилията на бизнес, институции, творци, университети и младежи за използване на творческата енергия и културните индустрии като средство за просперитет и развитие.

Чрез изработването на качествена концепция и реализирането на борсата в Габрово,  ще се осигури  успешно партньорство, а генерирането на широка подкрепа ще привличане интереса на международна публика.

Борсата за културни продукти, като възможност за срещи, контакти, презентации и продажби на авторски културни продукти в различни категории, ще създаде истинска „сцена”, на която, в конкурентна среда и пред публика, купувачите ще могат да оценят предлагането. В момента основните потребители и купувачи на културни продукти в България основно „пазаруват” без да са видели продукта. Този форум ще промени ситуацията като срещне директно участващите страни.