Балкански фолклорен фестивал „Сватбата – единство и многообразие” ще реализира АЕК „Етър” в рамките на Програма Култура

svatbataБалкански  фолклорен фестивал „Сватбата – единство и многообразие”  ще реализира АЕК „Етър” в рамките на тазгодишната сесия по Програма Култура на Община Габрово.

 

През 2008 година АЕК „Етър” организира национален фестивал на сватбената обредност под името „Сватбата - единство и многообразие”. Той бе посветен на европейската година на междукултурния диалог и беше първото по рода си мащабно представяне на сватбената обредност от различни региони на България. Фестивалът предизвика голям интерес сред специалисти и публика. Седемте му поредни издания го превърнаха в значимо за града и страната събитие. Организаторите видяха в това потенциал за разширяване на обхвата на събитието и неговото надграждане и предложиха изданието, посветено на 155 години Габрово град, да бъде с участието на формации от Сърбия, Македония, Гърция и Турция. Идеята е фестивалът да прерасне в Балкански, с цел да утвърди образа на Габрово като фестивален град и като град на толерантност и предприемчивост, който се грижи за съхраняването, предаването и популяризирането на културното многообразие като важна част от културната идентичност на Балканите и съществен елемент от световното културно наследство.

 

Проектът е в съответствие с визията за развитие на града в дългосрочен план, която включва културни инициативи с международно съдържание, участие, измерение, стойност и публики, които допринасят за културното и икономическо развитие на града и предлага устойчив механизъм за стимулиране развитието на културния и творчески туризъм и културните и творческите индустрии в региона. 

 

Общата стойност на проекта е 11 660 лева, като съфинансирането по Програма Култура е в размер на 8 940 лева.