Община Габрово оглавява класацията за почтено и отговорно управление

Община Габрово заема водеща позиция сред общинските администрации в сравнителна класация за почтено и отговорно управление, представена от Асоциация „Прозрачност без граници“ на форум в столицата по повод международния ден за борба с корупцията. 

Класацията „Индекс на Местната система за почтеност – 2015“ представя сравнителна картина на антикорупционния капацитет, ролята и значението на институции като общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес,медии и гражданско общество в 27-те общини – областни центрове в България. Общата картина на класацията нарежда Габровски регион на 5-то място по прозрачност.

Според класацията, добрите практики, с които конкретно Община Габрово се откроява в работата си и е заслужила водеща позиция, са публичност и прозрачност по отношение на взаимодействието с бизнеса, на контролната дейност, както и с иновативния модел на електронен регистър* за проследяване на възлагането и изпълнението на обществените поръчки и др.

Участие във форума взеха представители на институциите на местната власт, както и на областните администрации, неправителственият сектор, бизнесът и медиите. Индексът на Местната система за почтеност е тригодишна инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници”. В работата по проекта участват 26 граждански организации – партньори от цялата страна. Целта е не само да бъдат оценени местните администрации и структури, а да се създаде основа за обмен на добри практики и развитие на капацитет у всички участници в политическия процес, гражданското общество и бизнеса на местно ниво в българските градове и региони.

*Електронният профил на купувача на електронната страница на Община Габрово e активен от месец октомври 2014 г. Пригоден е и преоразмерим дизайн на уебсайта за мобилни телефони и таблети. Водеща при разработката на „Профила на купувача“ бе възможността за пълно проследяване хода на всяка една обществена поръчка, с оглед прозрачност на процеса при разходване на публични средства.