Проект „155 години Габрово град” по Програма Култура спечели Регионален исторически музей – Габрово

history museumЦелта на проекта е създаването на мобилна експозиция-изложба в куфар „155 години Габрово град“ и печатно издание - илюстрована хроника “155 снимки и документи от 155-годишната история на Габрово като град” с културни ценности от фондовете на участващите институции.

По този начин ще се социализират до голяма степен непознати за широката общественост визуални и документални свидетелства за миналото на Габрово. За първи път ще бъде представена пълноцветна хронологична илюстрована история на град Габрово. Създадените продукти ще бъдат триезични и мобилни, и ще бъдат използвани за популяризиране на историята и културата на Габрово в страната и чужбина.

Общата стойност на проекта е 23 461 лева, а съфинансирането от Община Габрово - 18 700 лв.

Партньори по проекта са Регионална библиотека „Априлов -Палаузов”,  Държавен архив – Габрово и АЕК „Етър”.