Историите на успешни габровски предприемачи разказва проектът „Дестинация Успех. Пощенски код 5300“

Проектът „Дестинация Успех. Пощенски код 5300“ ще бъде представен на 29 октомври 2015 г. (четвъртък) от 17:30 ч. в Актовата зала на Националната Априловска гимназия. Входът е свободен.

„Дестинация Успех“ показва 20 успешни предприемачи от Габрово и техния бизнес във видео интервюта. Проектът е на Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово“ и се реализира по Програма Младежки дейности с финансовата подкрепа на Община Габрово.

Партньори на проекта са Националната Априловска гимназия и информационният сайт Габрово Daily.

Целта на проекта „Дестинация Успех. Пощенски код 5300“ е да популяризира добрите практики на съвременния бизнес в Габрово, като разкаже историите на успешни габровски предприемачи. Основният фокус е върху  предизвикателствата, уроците, поуките, ефективните практики да създаваш бизнес днес в Габрово.

Интервютата с габровските предприемачи бяха направени от ученици от Националната Априловска гимназия, изучаващи журналистика. Участващите в проекта младежи се запознаха с най-големите производства в Габрово днес и възможностите за трудова реализация в града.

Името на проекта не е избрано случайно – „Успех“ е фабриката на един от най-големите габровски индустриалци от първата половина на ХХ век Пенчо Семов.