Община Габрово получи диплом от БАРОК

Диплом „ПроКултура” получи Община Габрово при раздаване на годишните награди на Българската асоциация на работодателите в областта на културата /БАРОК/. Асоциацията оцени усилията на Общината да разшири достъпа на младите до култура и ангажираността й с темата.

Габрово участва в номинациите за награди в категория „Община” с инициативата за организиране на лятна занималня към училищата. Лятната занималня е нова форма на организиране на свободното време на деца от 1 до 4 клас през ваканционните месеци юни и юли. Припомняме, че за обезпечаване на инициативата през 2015 година Община Габрово отдели от бюджета си 27 хиляди лева. През настоящата година  бяха обхванати 320 деца, което представлява 18 % от целевата група. За сравнение – през първата година от осъществяване на инициативата обхванатите деца бяха 230. Това сочи, че интересът към лятната занималня бележи сериозен ръст, което е основание да се мисли, че формата е устойчива и има бъдеще.

В лятната занималня, организирана от Община Габрово, през тази година се включиха почти всички културни институти на територията на общината – Регионален исторически музей, Национален музей на образованието, Дом на хумора и сатирата, АИР „Боженци”, АЕК „Етър”, Художествена галерия, Интерактивен музей на индустрията и РБ „Априлов-Палаузов”, Посетителски център „Узана”, ПП „Българка”. Габровски камерен оркестър и Оркестър Габрово проведоха образователни концерти, а изброените по-горе музеи и галерии разработиха и изпълниха тематични програми, по които децата едновременно да учат и играят, да се запознаят с дейността на културния институт, да се превърнат за един ден самите те в творци, екскурзоводи, научни работници…Това даде основание на БАРОК да награди Община Габрово за принос в разширяването на достъпа на младите до култура.